Dofinansowanie

O dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się i barier technicznych można ubiegać się w lokalnych placówkach
PCPR, MOPS lub MOPR. Można uzyskać nawet do 95% wartości transportera schodowego.

Komplet dokumentów należy dostarczyć do najbliższej placówki PCPR, MOPS lub MOPR. Po przyznaniu dofinansowania następuje podpisanie umowy oraz dokonanie zakupu poprzez opłacenie części udziału własnego zgodnie z umową. Następnie należy przedstawić dowód zapłaty udziału własnego w placówce PCPR, MOPS lub MOPR oraz dotarczyć fakturę vat/rachunek do placówki PCPR, MOPS lub MOPR celem rozliczenia płatności w ramach dofinansowania.

wymagane dokumenty
01
wniosek

Należy wypełnić wniosek o przyznanie dofinansowania (są dostępne we wszystkich placówkach PCPR, MOPS i MOPR).

02
orzeczenie
o niepełnosrpawności

Dołączyć kopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenia równoważnego), jeśli we wspólnym gospodarstwie domowym jest więcej osób niepełnosprawnych – kopie orzeczeń tych osób.

03
zaświadczenie
lekarskie

Dostarczyć zaświadczenie lekarskie zawierające informację o rodzaju niepełnosprawności wraz z zaleceniem zakupu transportera schodowego oraz uzasadnienie konieczności posiadania wskazanego urządzenia w związku z występującymi barierami technicznymi (zgodnie z obowiązującym drukiem).

04
oświadczenie
o dochodach

Przygotować oświadczenie o dochodach miesięcznych osoby niepełnosprawnej lub jego opiekuna w przeliczeniu na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym.

05
faktura PROFORMA

Dostarczyć fakturę pro forma lub ofertę cenową zawierającą nazwę sprzętu oraz całkowitą wartość.


masz pytania?
skontaktuj się z nami
  • Biuro Handlowe
  • ul.F.Fenikowskiego 7A/35
  • 84-240 Reda
  • NIP: PL5882096848 Regon: 366547700
  • +48508 904 944    Aneta
  • biuro@tanie-schodolazy.pl
Informacje zawarte na stronie, opisy, zdjęcia schematy mają jedynie charakter poglądowy
i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.